Randers Marineforening

Program for året

Arrangementer den  10. Juni 2023
Intet programsat for i dag.
May 2023 Jul 2023
Dato Arrangementer for Juni 2023 Info
24.06.2023 Sidste Lørdagsåben i marinestuen inden ferien

Marinestuen har åben kl. 10:30 - 13:30

27.06.2023 Sidste tirsdagsåben i marinestuen før ferien

Marinestuen har åben kl. 10:30 - 13:00

for kammeratligt samvær.

Marinestuen er vært ved lidt lækkert.

Randers Marineforening & Skyttelav
Powered By Website Baker