Randers Marineforening

 Medlemskab

 
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:
 
 
 
 
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet
 
 
2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.
 
 
 

Powered By Website Baker