Randers Marineforening

Skyttelav

 

Under Marineforeningen er der oprettet et Skyttelav, hvor lavets medlemmer kan vedligeholde deres skydefærdighed fra tjenesten i Søværnet.

Skyttelavene har selvstændig styrelse og økonomi, men til varetagelse af alle sager vedrørende skydninger er der under landsbestyrelsen nedsat et Skytteudvalg, hvis formand deltager i landsbestyrelsens møder.

Skyttelavene konkurrerer bl.a. med lokale soldaterforeninger og andre skytteforeninger, og hvert år i marts måned afholdes Landsskyttestævne, hvor medlemmer af skyttelavene mødes til konkurrence-skydning og kammeratligt samvær.

Som medlemmer i et skyttelav kan kun optages medlemmer af Marineforeningen, men medlemmer af en afdeling, som ikke har eget skyttelav, kan dog optages i en anden afdelings skyttelav.

 

OBS:

Skyttelavet har våben som - alle medlemmer kan benytte.

Bestyrelsen håber på god tilslutning til skydningerne.

 

Powered By Website Baker